интеграции

Bizzio и останалия свят

Всичко е свързано


Екосистемата на GenCloud е жива 24/7 и „си говори“ със стотици други също online системи.
По-долу следва списък на по-важните от тях...

e-shop, e-comerceинтеграция с външни e-commerce платформи чрез наше APIинтеграция с външни e-commerce платформи чрез технологиите на партньорите ни от RIZN


...и еднопосочен експорт към външни магазини


online разплащания

Куриери

Kасови апарати


Счетоводни системиЕлектронни везни


Изпращане на съобщения


Проверка на фирми


Валутни курсове

BI-системи


Управление на таксиметров транспорт


Контрол на задълженията


Връзка с външни B2B системи

Телефонни централи