НАЧАЛО BIZZIO INCLOUD INB2B ИНТЕГРАЦИИ КЛИЕНТИ КОНТАКТИ


интеграции

Екосистемата на GenCloud е жива и 24/7 е свързана и „си говори“ със стотици други също online системи. По-долу следва кратък списък на по-важните от тях...

e-shop, e-comerce


InCloud

Интернет магазин, наша разработка и дълбоко интегриран с Bizzio.

InB2B

Портален сайт за приемане на поръчки, наша разработка и дълбоко интегриран с Bizzio.

RIZN

Интернет магазини със специални изисквания към дизайна. 

...и експорт към външни магазини


online разплащания

Основно използвани в интернет магазините ни за плащания през интернет.Куриери

За автоматично създаване на товарителници, изчисляване на транспорта и проследяване на пратки.Kасови апарати

За автоматично издаване на касови бонове и картови плащания.

Счетоводни системи

Експорт на фактури/кредитни/дебитни към счетоводни системи. 
 

Електронни везни

Зареждане на продукти, партиди, баркодове, цени, срокове на годност и т.н. към ел.везни.
Поддръжка на съставни бароковe с кодиран артикул, партида, грамаж и срок на годност.

 
 

Изпращане на СМС-и

Автоматизирано и пакетно изпращане на SMS-и в различни сценарии.

Проверка на фирми

Проверка ДДС регистрацията, както и изтегляне данните на нови фирми.Валутни курсове

Автоматично изтегляне на текущите валутни курсове.BI-системи

Експортиране на данни към Business Intelligence системи за изготвяне на справки и диаграми върху големи масиви от данни.

Управление на таксиметров транспорт

Прочитане на оперативни данни за коли, шофьори и клиенти. Сервизиране на автопарка.Контрол на задълженията

Експорт на финансови документи за проследяване задълженията на клиенти.