интеграции

Bizzio и останалия свят

Всичко е свързано


Екосистемата на GenCloud е жива 24/7 и „си говори“ със стотици други също online системи.
По-долу следва списък на по-важните от тях...

e-shop, e-comerceинтеграция с външни e-commerce платформи чрез наше APIпартньорски фирми разработващи интернет магазини и интегрирани с нашето API...и еднопосочен експорт към външни магазини


online разплащания

Куриери
Kасови апарати


Счетоводни системиЕлектронни везни

... и интеграция с всички видове промишлени кантари за товарни автомобили комуникиращи по сериен портИзпращане на съобщения


Проверка на фирми


Валутни курсове

BI-системи


Управление на таксиметров транспорт


Контрол на задълженията


Връзка с външни B2B системи

Телефонни централи


Национални системи


Сигурност