GDPR - Bizzio - InCloud

кратко описание


От 25.05.2018 е в сила регламент за защита на лични данни известен като GDPR.
GenCloud отговаря на новите изисквания с добавянето на редица нововъведения в продуктите и услугите си.
По-долу в телеграфен стил ще представим някои от по-важните промени касаещи темата.https://


Достъпа да всички наши услуги вече е възможен и по допълнително криптирана връзка.
GenCloud закупи сертификати от най-високо ниво за максимална сигурност при достъпване на данните.
Това в най-голяма сила важи за входната точка към Bizzio - https://bizzio.gencloud.bg
Старата по-малко защитена връзка ще бъде преустановена в рамките на следващите 30 дни.

Това, което се очаква от нашите клиенти е:

 • да си изтрият сегашната иконка на Bizzio от десктопите си;
 • използвайки Internet Explorer да посетят по-горния линк;
 • при познатия Login екран на Bizzio да си го инсталират отново.

 • Това е…  Bizzio + InCloud


  В Bizzio са създадени нови нива за достъп до контактната информация на фирмите и лицата съхранявани в системата.
  Добавени са Логове за следене кой и кога достъпва тази информация.
  Добавени са допълнителни рестрикции при пакетни разпечатвания или експорти на досиетата.

  Bizzio управлява и десетки интернет магазини базирани на InCloud.
  За целта е необходим пълен контрол върху разрешенията дадени от клиентите на магазините за ползване на техните лични данни.
  Администрирането на тези данни е поверено на множество модули разположени в нова група наречена GDPR и разположена в Административната секция на Bizzio.
  Тук са модулите Въпросник, Справки, Логове.


  Въпросника е основния модул в който клиента на Bizzio въвежда Позволенията, които ще иска от своите клиенти.

  Пример за такива са:
 • съгласия с общите условия;
 • известяване за промоции;
 • изпращане на брошури;
 • изявяване на желание да бъда забравен;
 • ...

 • Към всеки въпрос могат да се въведат редица отговори-позволения.
  Някои от отговорите могат да бъдат маркирани, че са с негативен смисъл и тогава стават Забрани.
  Например: – Не искам да бъда безпокоен по никакъв повод!


  В секцията InCloud e добавена нов модул за управление кой интернет магазин, кои въпроси и отговори да показва към своите клиенти.  Веднъж въведени въпросите и техните отговори те могат да бъдат достъпвани от клиентите за да изявят своята воля.
  Типичен пример за това е при регистрация на нов клиент в даден интернет магазин поддържан от InCloud да се визуализират въпроси свързани с общите условия, промоции, брошури и т.н...


  Клиента разбира се винаги може да посети профила си и да промени желанията си по някои въпроси.
  Тук на помощ идват няколко полезни нововъведения.
  При отваряне досието на Клиент вече е налично ново информационно табче наречено GDPR, където може да се види текущото избраните от клиента Разрешения по поставените Въпроси.
  Опции оцветени в зелено за дадени разрешения, а в червено са изявени забрани.
  Още по важно е, че тук Администратора да личните данни може да отреагира по новопроменените опции.
  Има бърза статистика кога клиента си е променил желанието и кога е отреагирано на тази промяна.


  В дясната част на главния екран в Нотификационния панел на Bizzio от има нова нотификация наречена GDPR промени в позволенията индикираща новопостъпилите промени по които все още не са вземи мерки.


  При избиране на тази нотификация се отваря детайлен екран с променените позволения.
  Тук Администратора на личните данни може да обработи желанието на клиента (примерно да не получава повече обявления за промоции) и да отбележи, че желанието на клиента е изпълнено.


  В модула за Логове може да се проследи цялата история на дадените и взети обратно позволения и кога и кой е отреагирал по тях.


  GDPR функционалността е пропита на още много места в нашият софтуер, но за сега ще спрем до тук.
  Това което е важно да се знае че Bizzio и InCloud напълно покриват предписанията по GDPR регулацията, а данните на нашите клиенти са на още по-сигурно място в облака.  $$$


  GenCloud предоставя безплатно на своите клиенти по-горе описаните нововъведения.
  Първоначално GDPR модулите са активирани на всички клиенти използващи InCloud интернет магазина ни.
  При желание от страна и на други клиенти тези модули ще бъдат активирани за ползвани и от тях.

  GenCloud остава на линия при възникване въпроси свързани с използване на новата функционалност...