Bizzio CRM

кратко описаниеBizzio CRM е базирана на събития.
Събитията са свободно дефинируеми от потребителите на системата.
Събитията могат да се отнасят за неща, които вече са се случили (с цел натрупване на история и статистика), така и за предстоящи (с цел планиране, контрол и нотификации).
Едно събитие до някаква степен прилича на формуляр с дефинирани от клиента полета за попълване.
Полетата могат да бъдат много широк спектър от типове – дати, аларми, хора, коли, стоки, числови, текстови, отметки, други събития, органайзерски задачи и много още…
Към всяко събитие могат да бъдат прикачвани произволен брой файлове и картинки.
Две или повече събития, свързани с релация, изграждат проект.
Проектите могат да описват много сложни ситуации от реалния живот.
За всяко събитие могат да се зададат шаблони с цел отпечатване на различни видове документи.
Ако в едно събитие е зададена аларма, то започва да нотифицира за себе си, при настъпване на зададено условие.
Тематични събития могат да бъдат обединявани в групи, с цел сегментиране на достъпа на различните отдели във фирмата до информацията.
Има множество справки, които могат да се изготвят върху базата данни от събития.
Bizzio CRM се е доказала като много гъвкава и удобна система.
За да няма заблуда - Bizzio CRM няма интеграция с телефонна централа поради причина, че има прекалено много видове централи и за всеки вид се изгражда конкретно решение.
Bizzio CRM няма интеграция и с фирмената поща по аналогични причини, но писма могат да се прикачат към събитията.

Представяме няколко екрана любезно предоставени ни от таксиметрова компания Yellow Taxi, където Bizzio CRM е успешно внедрено:Сърцето на Bizzio CRM - дефинирането на събития, главните букви в имената на събитията показват принадлежността им към съответен отдел във фирмата
Видове CRM събития разделени по отдели и списък на последните събития от отдел Сервиз и Инспектори
Типично събитие отворено за редакция (в стил формуляр), в долната част се виждат част от печатните документи, които могат да се генерират на негова основа
Нотификационният панел на Bizzio, основната част от него е заета с хиляди 'проблемни' събития по които различни отдели и хора трябва да вземат мерки